Åbningstider

Spørgsmål og svar

Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål
Hvad er åbningstiden for varmtvandsbassinet?

Når varmtvandsbassinet ikke benyttes at foreningerne, er det åbent for brugerne i Dagna spa.

Hvor finder jeg information om svømmehold i Flintholm Svømmehal, og hvordan kan jeg melde mig selv eller mit barn på et hold?

I Flintholm Svømmehal er det Hovedstadens Svømmeklub (HSK), der varetager foreningssvømningen. Du kan læse om og tilmelde dig de forskellige hold på HSKs hjemmeside www.hsk.dk.

Har du i øvrigt spørgsmål om svømmehold på Frederiksberg kan du henvende dig til Frederiksberg Idræts Union på deres hjemmeside www.fiu-frederiksberg.dk

Hvor finder jeg information om babysvømning i Flintholm Svømmehal, og hvordan kan jeg melde mig på et hold?

I Flintholm Svømmehal er der på nuværende tidspunkt ikke planlagt babysvømning. Hjemmesiden opdateres så snart der er nyheder herom.

Hvor finder jeg oplysning om genoptræning i varmvandsbassinet, og hvordan kan jeg melde mig på et hold?

AOF og Gigtskolen varetager genoptræningshold i Flintholm Svømmehals varmtvandsbassin. Du finder information om hold og tilmelding på AOFs hjemmeside www.aof-fk.dk eller på Gigtskolens hjemmeside www.gigtskolen.dk.

Flintholm Svømmehal er et offentlig-privat samarbejde. Hvad betyder det for mig?

Flintholm Svømmehal er blevet til i et såkaldt OPS-samarbejde. Det vil sige et Offentlig-Privat Samarbejde (OPS), hvor Frederiksberg Kommune har bestilt det samlede projekt hos en privat bygherre, Gribskov Gruppen. Gribskov Gruppen står for både opførsel og drift af Flintholm Svømmehal og idrætsgymnastikhallen oven på svømmehallen.

Det er altså ikke Frederiksberg Kommune, der driver Flintholm Svømmehal. Hjemmesiden opdateres løbende med  oplysning om åbningstider, priser og retningslinjer for de forskellige bassiner samt tilbud i svømmehallen.

Frederiksberg Kommune råder over idrætsgymnastikhallen og 25-meter bassinet på bestemte tidspunkter. Desuden råder Frederiksberg Kommune over varmtvandsbassinet på bestemte tidspunkter med henblik på genoptræningstilbud i aftenskoleregi og via byens sundhedscenter.

Har du spørgsmål om svømmeklubber på Frederiksberg, kan de stilles til Frederiksberg Idræts-Union på www.fiu-frederiksberg.dk.

Tilmelding og spørgsmål til svømmeundervisning i Flintholm Svømmehal kan stilles til Hovedstadens Svømmeklub på www.hsk.dk.

Tilmelding og spørgsmål til gymnastikundervisning kan stilles til Hermes Gymnastikforening på www.hermesgf.dk

Spørgsmål til genoptræningstilbud i varmtvandsbassinet kan stilles til Frederiksberg Kommunes Sundhedscenter på www.sund.frederiksberg.dk eller til aftenskolerne på AOFs hjemmeside www.aof-fk.dk eller på Gigtskolens hjemmeside www.gigtskolen.dk.